Soutěž pro partnery v kampani SOScredit

Přidáno 25.04.2019

Staňte se naším nejlepším affiliate partnerem v kampani SOScredit a vyhrajte zajímavé ceny.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 1. května do 30. června roku 2019 a zúčastnit se mohou všichni naši affiliate partneři. Na konci soutěže vyhlásíme tři nejlepší. Soutěžící, který se umístí na prvním až třetím místě získává lákavé ceny.

Do soutěže jsou zapsáni všichni partneři aktivně propagující kampaň SOSCredit.cz. Cílem soutěže je zajistit největší počet půjček v období konání soutěže. Hlavní cenu může získat jen ten nejlepší, ovšem vyhrát mohou i ostatní:

 

VÝHRY

1. místo – PlayStation 4 Slim 1TB + 3 hry (The Last Of Us, Uncharted 4, Ratchet and Clank)

2. místo – Xiaomi Redmi Note 7 LTE 64GB

3. místo – Xiaomi Mi Band 3

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel: Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 032 729 74, se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00 tímto vyhlašuje v termínu od 1. května do 30. června 2019 soutěž o věcné ceny, kterými jsou: 1x PlayStation 4 Slim 1TB + 3 hry (The Last Of Us, Uncharted 4, Ratchet and Clank) pro 1. místo, Xiaomi Redmi Note 7 LTE 64GB pro 2. místo a Xiaomi Mi Band 3 pro 3. místo.


Účastníky soutěže jsou osoby, které splní tyto podmínky:

a) jsou registrovaní partneři v affiliate síti eSpoluprace.cz

b) v období od 1. května do 30. června 2019 budou aktivně propagovat kampaň Půjčka SOSCredit.cz zařazenou v affiliate síťi eSpolupráce.cz

c) Účastníci soutěže se zavazují postupovat tak, aby účast v soutěži nevedla k porušování právních předpisů, zejména v oblasti jednání se spotřebitelem.

Ze shora uvedených účastníků soutěže budou vybráni tři partneři, jejichž dosažený počet půjček bude v uvedeném období nejvyšší, přičemž každý partner obdrží podle výsledku jednu ze shora uvedených výher. V případě, že stejného výsledku )dosáhne více partnerů bude výhra připsána partnerovi s vyšší celkovou hodnotou (objemem) půjček.


Vyhodnocení soutěže proběhne 20. července 2019 v sídle společnosti Elephant Orchestra, s.r.o.

Prosím, dbejte na to, abyste měli řádně vyplněný email. Prostřednictvím emailu budeme kontaktovat vítěze za účelem dojednání vyzvednutí výhry. Nejsme povinni zjišťovat žádné další kontakty, než které vyplníte ani ověřovat správnost vyplněných kontaktů. Vítězové dále budou pod svým ID zveřejněni na internetových stránkách www.espoluprace.cz. Pokud se vítěz o výhru nepřihlásí do 20. října 2019, bude výhra použita v dalších soutěžích s touto kampaní.

Zpět

Affiliate partner roku 2020

Staňte se naším nejlepším affiliate partnerem v roce 2020 a vyhrajte zajímavé ceny za desítky tisíc korun!

Více

Soutěž s kampaní Cofidis zná své výherce

Kdo si odnese další zajímavé ceny?

Více