A/B test jako nástroj pro zvýšení míry konverze. Co je A/B test a jak ho využít?

Přidáno 18.06.2023

Abyste přilákali nové zákazníky a zvýšili prodej, je třeba vaše webové stránky neustále vylepšovat. Jak ale zjistíte, na co vaše publikum reaguje nejlépe? Nejzřejmějším způsobem je jednoduše provést potřebné změny a sledovat, co se stane. To však stojí čas a peníze, které nechcete promarnit. Zde přichází na řadu A/B testování. V tomto článku vám ukážeme, co to je a jak tento nástroj správně používat.

Co je to A/B testování? 

A/B testování (anglicky A/B split-run testing) je porovnání dvou variant webové stránky. Testování se provádí za účelem zjištění nejefektivnější varianty stránky a zvýšení konverzního poměru. S jeho pomocí zjistíte, která ze dvou variant určitého prvku funguje lépe. 

Tato metoda se často používá při vývoji webových stránek a mobilních aplikací k vyhodnocení zlepšení, která mohou zvýšit návštěvnost a míru konverze, snížit míru odchodu, prodloužit dobu trvání relace atd. Používají ji produktoví a datoví analytici, vývojáři webových stránek, internetoví marketéři a další odborníci. Pomocí A/B testování můžete vytvářet a testovat hypotézy, na jejichž základě se rozhodnete, které změny chcete provést, abyste zlepšili výkonnost produktu. 

a/b_testovani

Obrázek 1-A/B testování. Zdroj: https://cxl.com/blog/ab-testing-guide/

Co lze prozkoumat metodou split 

A/B testování může prověřit jakýkoli prvek stránky: 

  • Tlačítka: vzhled, text, velikost.
  • Záhlaví a text. 
  • Konverzní formuláře: počet polí, text, umístění.
  • Rozvržení stránky. 
  • Obrázky.
  • Množství textu.  

Jak provést testování? 

Cíle a metriky 

Před provedením A/B testu si musíte ujasnit požadovaný výsledek. Může jím být zvýšení návštěvnosti, konverze atd. V závislosti na cíli se vybírají metriky – kvantitativní ukazatele, podle kterých se určuje účinnost změn. Například počet objednávek, průměrný příjem, procento otevřených e-mailů v newsletteru. 

Hypotéza 

Výsledky A/B testování přímo závisí na formulovaném předpokladu, který je potřeba otestovat. Hypotéza musí obsahovat analyzovaný objekt, jeho změnu a očekávané výsledky. V tomto případě je obecný předpoklad rozdělen na 2 konkrétní: 

  1. nulová hypotéza – provedené změny nepřinesou výsledek, 

  1. alternativní hypotéza – možnost B ukáže statisticky významný výsledek. 

Počet proměnných ke kontrole 

Každý web nebo mobilní aplikace obsahuje desítky prvků, které tak či onak ovlivňují uživatelskou zkušenost a podle toho i návštěvnost, konverze a další cílové ukazatele. Testování několika nebo všech najednou není nejlepší možností, protože po testování bude obtížné určit, která proměnná měla rozhodující vliv na výsledek. Pro jedno dělené testování je tedy nutné vybrat pouze jeden testovaný prvek. 

Rozdělení publika 

Aby byl split test čistý, měla by být návštěvnost náhodně a rovnoměrně rozdělena mezi kontrolní a testovanou verzi. Uživatelé, kteří vidí verzi A, by přitom neměli vidět verzi B.  

Načasování testu 

Aby rozdělený test ukázal spolehlivé a nikoli náhodné výsledky, musí být proveden v určitou dobu. Pokud se analyzuje webová stránka, lze dobu testu vypočítat z hlediska denní návštěvnosti. Pro objektivní test stačí v průměru dva týdny. Aby se vyloučil vliv vnějších faktorů (např. sezónnost, směnné kurzy, počasí atd.), měly by se kontrolní a testovací verze kontrolovat současně. 

Analýza výsledků 

Na konci testu A/B by měly být výsledky skupin A a B vzájemně porovnány. Pokud bylo testování provedeno správně, výsledky jsou statisticky významné a provedené změny jsou odůvodněné, není to důvod k zastavení. Především se na stejné vstupní stránce kromě tlačítka cílové akce nachází titulek, hlavní text, obrázky a mnoho dalších prvků. Všechny ovlivňují chování uživatelů.  

Pokud se například testovaná verze stránky liší od původní pouze malým zvětšením tlačítka, těžko lze očekávat velký dopad na míru konverze. Nicméně i takový výsledek může zlepšit výkonnost stránky. 

Výsledky testů obvykle hrají důležitou roli při rozhodování o změně designu nového produktu nebo parametrů obchodní strategie. A/B testování pomáhá designérům, vývojářům a majitelům firem spřátelit se a společně se rozhodnout, jak udělat produkt lepší pro zákazníka, a potvrdit intuitivní odhady reálnými čísly. 

A/B testovací nástroje 

1. Google Optimize 

Služba je součástí online platformy Google Marketing Platform. Umožňuje testovat různé prvky stránky, včetně nadpisů, písem, konverzních tlačítek a formulářů, obrázků, textu atd. K dispozici je bezplatná verze. 

2. AB Testy 

Služba s jednoduchým a přímočarým rozhraním, širokou škálou funkcí, flexibilním přizpůsobením a personalizací. K dispozici je formou předplatného. 

a/b_testy

3. Optimizely 

Jedna z nejoblíbenějších placených služeb. Cena se vypočítává individuálně po konzultaci s prodejním týmem. Služba Optimizely je vysoce personalizovaná a flexibilní, ale nelze ji integrovat s produkty Google. 

4. Visual Website Optimizer 

Placená online služba. Částečně se integruje s Google Analytics, ale bez možnosti importu cílů. 

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naš email podpora.espoluprace@srovnejto.cz.

Autorem článku je Julie Nachaj, Project & Process Specialist ve společnosti Srovnejto.cz.

Zpět

Soutěž s Coolcredit.cz - vyhlášení vítězů

Soutěž s Coolcredit.cz.cz je u konce a zná své výherce. Podívejte se, kdo vyhrál finanční odměny! Připomínáme, že po celou dobu soutěže byla navýšená provize na 1 925 Kč, která se díky dosažení skvělých výsledků prodlužuje i nadále.

Více

Soutěž s Coolcredit.cz - průběžné výsledky

Přinášíme vám průběžné výsledky soutěže s Coolcredit.cz. Podívejte se, jak si stojíte oproti konkurenci!

Více