Aktualizované informace k novele úvěrového zákona

09.02.2017

Vážení affiliate partneři,

přinášíme Vám další informace k novele zákonu o spotřebitelském úvěru. I přesto, že ČNB stále neposkytla affiliate trhu dostatečné vyjasnění, jak zákon vyložit, podařilo se nám ve spolupráci s advokátními kancelářemi a několika poskytovateli úvěrů přijít s řešením, které současnému výkladu zákona plně obstojí.

Nejprve krátká rekapitulace:

 • Nový zákon o zprostředkování spotřebitelských úvěrů má tříměsíční ochrannou lhůtu, končící 28.2.2017.

 • Zákon rozděluje, podle rozsahu činnosti, subjekty podílející se na poskytnutí spotřebitelského úvěru do několika kategorií a vyžaduje po některých z nich licenci. Pro online affiliate marketing jsou relevantní tyto licence:
  • Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru - může spolupracovat s více poskytovateli, ale musí splňovat náročnější podmínky stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru. O tuto licenci bude pravděpodobně žádat většina affiliate sítí, včetně eSpolupráce. Poplatek za tuto licenci je 10 000 Kč + pojištění proti odpovědnosti v ceně cca 15 - 20 000 Kč. Právní náklady můžou být v řádech vyšších desítek tisíc.

  • Vázaný zástupce - může spolupracovat pouze s jedním poskytovatelem/zprostředkovatelem. Pokud by si affiliate takovou licenci udělal, tak bude moci spolupracovat pouze s jednou affiliate sítí, což je nežádoucí. Poplatek za tuto licenci je 2000 Kč.

  • Tipař - nepodílí se přímo na zprostředkování úvěru, a tudíž se na něj nový zákon nevztahuje. Není tedy třeba žádat o jakoukoliv licenci. Rozdíl mezi tipařem a zprostředkovatelem není ČNB přesně definován. Odborný výklad, podložen 2 právními kancelářemi a obecnými doporučeními ČNB je takový, že tipař v affiliate marketingu je ten, jehož web má pouze informační charakter – bez konkrétních informací o produktu (např. splatnost, výše půjčky či úroková sazba), kde může být jednoduchý kontaktní formulář.

Doporučení pro affiliate partnery, kteří s námi spolupracují a chtějí i nadále pokračovat v těchto modelech spolupráce:

Redirect/iframe (tj. nepoužívají vlastní formulář)

 • Pokud nesbíráte údaje do vlastního formuláře, budete pravděpodobně spadat pod tipaře. Doporučujeme pokračovat ve spolupráci jako doposud, bez nutnosti licence. Elephant Orchestra jakožto provozovatel eSpoluprace.cz má zažádáno o licenci nezávislého zprostředkovatele. Se všemi sítěmi, se kterými spolupracujete si raději zjistěte, zda o tuto licenci zažádali.

 • ČNB nedala jasné vyjádření k tomu, kdo ještě naplňuje charakteristiku tipaře a kdo je zprostředkovatel. Jedním z kritérií je, jak moc budete uživatele navádět, aby si vzal určitou konkrétní půjčku. Doporučujeme omezit výrazy, které upřednostňují jednu půjčku před druhou (jako např. nejvýhodnější, nejlepší, tip, doporučujeme a podobné).

 • V případě jakýchkoliv nejasností, nebo budoucímu kontaktu ze strany ČNB ohledně Vašich stránek (což nepředpokládáme, že se stane), budeme tyto věci aktivně řešit s Vámi a budeme vystupovat jako licencovaný zprostředkovatel. Tzn. vše bude zastřešeno licencí Elephant Orchestra.

API napojení (používají vlastní formulář)

 • Pokud používáte vlastní formulář a údaje o uživateli dále předáváte (např. skrze API), nejste pravděpodobně již tipařem. Nalezli jsme spolu s advokátní kanceláří formu, jak splnit podmínky zákona a zároveň se vyhnout registraci licence zprostředkovatele. Toto je již poměrně komplikovaná záležitost a budeme ji proto řešit s affiliate partnery individuálně. V momentální situaci, kdy nejsou od ČNB jasná stanoviska k otázce zprostředkovatel vs. tipař je to ovšem jediný legální způsob, jak pokračovat a nepodnikat zbytečné kroky, dokud se situace nevyjasní. Affiliate partnery budeme kontaktovat přímo počínaje příštím týdnem.

Výhled do budoucna

V příštích týdnech/měsících je naší prioritou dořešit s ČNB nejasnosti a získat definitivní odpovědi. Postupujeme společně s poskytovateli úvěrů a budeme se snažit dosáhnout logického závěru, že affiliate partner, který pouze předává údaje o klientovi (a tudíž přímo nenapomáhá samotnému zprostředkování půjčky), si nemusí pořizovat nákladnou licenci.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, budeme se snažit být nápomocni jak jen to půjde.