Jak motivovat své zaměstnance k maximálnímu výkonu

Přidáno 06.03.2024

Podle mnoha studií dokáže efektivně pracovat pouze 10 % zaměstnanců, a to bez ohledu na podmínky a atmosféru ve firmě. Většina ostatních zaměstnanců potřebuje dodatečné stimuly k udržení produktivity.

Problém motivace zaměstnanců je aktuální již několik desetiletí. Motivace hraje klíčovou roli v procesu řízení lidí ve firmě, a proto se na toto téma pravidelně konají různé semináře, školení a konference. 

Ve velkých korporacích, kde se vyvíjí motivační systémy pro celé týmy, vedoucí často nevědí, jak na to. To má pak negativní dopad na rozpočet, produktivitu zaměstnanců, i samotného manažera. Co dělat, abychom tomu zabránili? 

Jak motivovat své zaměstnance k maximálnímu výkonu? 

Motivace jednotlivých zaměstnanců závisí na jejich potřebách. A to nejen fyziologických a materiálních, ale také na potřebách respektu a uznání, kreativního sebevyjádření a dalších. Z toho vyplývá, že hmotná motivace personálu, byť je důležitá, není jedinou možností. I když se má za to, že nejsilnější motivací je dobrý plat, firemní zkušenosti ukazují, že bez motivace nehmotné se nelze obejít.  

TOP 5 nehmotných motivací

Statistiky ukazují, že 45 % respondentů se považuje za málo motivované kvůli pocitu, že jsou managementem nedoceněni a že jejich práci nikdo nepotřebuje. Pokud tedy hledáte nemateriální způsoby, jak motivovat svůj personál, doporučujeme využít těchto 5 tipů.

1. Příležitosti pro kariérní růst a rozvoj dovedností  

Nejdůležitějším požadavkem při hledání práce po mzdě je možnost rozvoje a kariérního růstu. Firmy mohou svým zaměstnancům nabídnout interní školení, semináře a stáže. Možné je také úplné nebo částečné proplacení nákladů na externí školící programy. To umožňuje zaměstnancům rozvíjet schopnosti, které potom budou moci efektivně využít při práci. Nabídněte tuto příležitost svým zaměstnancům a pomozte jim.

2. Flexibilní pracovní doba, práce na dálku

V dnešní době není nutné, aby zaměstnanci trávili veškerý čas v kanceláři. Dejte jim možnost zvolit si takový pracovní formát, který jim bude nejvíce vyhovovat. Nabídněte jim flexibilní pracovní dobu nebo možnost práce na dálku. Tímto způsobem budou moci lépe plnit své povinnosti, cítit se svobodněji a efektivněji využívat svůj čas. Je však důležité si uvědomit, že ne všechna zaměstnání umožňují tento formát práce.

3. Veřejná chvála, vyznamenání

Věřte nebo ne, veřejná pochvala je jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších metod. Po veřejné pochvale je zaměstnanec maximálně motivován k dosažení nových úspěchů a zvýšení produktivity.

4. Teambuilding 

Atmosféra v týmu je částečně ovlivněna firemní kulturou. Teambuilding přispívá ke sbližování kolegů v rámci jednoho oddělení i celé společnosti. Dobře organizovaný teambuilding umožňuje najít motivaci k dosažení lepších výsledků, zlepšení komunikace v týmu a povzbuzení, aby si zaměstnanci navzájem pomáhali a uměli úkoly řešit společně, nikoli sami.

5. Povědomí o hlavním dění ve firmě  

Pořádejte krátké schůzky častěji. Sdílení novinek je dobrou motivací a zároveň příležitostí pro získání zpětné vazby. Dejte zaměstnancům prostor k vyjádření a zohledněte jejich přání a připomínky týkající se organizace práce. Lidé jsou rádi, když jsou vyslyšeni. Pro podněty můžete zavést různé formy, jako je například krabice na anonymní dopisy, nástěnka pro připomínky a další. Za zvláště zajímavé návrhy můžete zaměstnance i nějakým způsobem odměnit.

Teorie generací

 

Generace X (1965-1980):

Tuto skupinu tvoří pravděpodobně většina vašich zaměstnanců. Její členové vyrůstali s rodiči, kteří věnovali výraznou část svého času práci. Je důležité dbát na to, aby tito jedinci udržovali rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Zároveň je klíčové, aby měli možnost postupovat do vedoucích pozic, posouvat se v kariérním žebříčku a rozvíjet se.

Generace Y, mileniálové (nar. 1980-2000):

Osobnost mileniálů byla formována v období rychlého technologického rozvoje. Tito jedinci vyrůstali v rodinách, kde jejich rodiče často setrvávali v zaměstnáních, kde nebyli plně spokojeni. Pro dosažení vysoké angažovanosti je pro ně klíčové plnit zajímavé úkoly, které přinášejí užitek a nabízejí možnost osobního rozvoje. Zároveň jsou závislí na zpětné vazbě a uznání ze strany manažerů, ocení přátelskou atmosféru v týmu a dobře fungující týmovou spolupráci.

Generace Z (nar. 2000):

Jsou ambiciózní a odmala vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. Zástupci této generace chtějí být užiteční nejen pro tým, ale také pro celý svět. Jejich sociální a environmentální iniciativy vyvolávají obdiv a respekt k jejich nadřízeným.

Na závěr

Emocionální povzbuzení podřízených představuje nejlepší motivací pro dosažení kvalitních výsledků, jako je zvýšení prodeje či zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Nelze však zapomínat na to, že nemateriální motivace zaměstnanců vyžaduje od manažera vysokou důslednost a ochotu vytvářet efektivní systém práce s personálem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naš e-mail podpora.espoluprace@srovnejto.cz.

Autorem článku je Julie Nachaj, Project & Process Specialist ve společnosti Srovnejto.cz.

 
Zpět

Soutěž s Coolcredit.cz - vyhlášení vítězů

Soutěž s Coolcredit.cz.cz je u konce a zná své výherce. Podívejte se, kdo vyhrál finanční odměny! Připomínáme, že po celou dobu soutěže byla navýšená provize na 1 925 Kč, která se díky dosažení skvělých výsledků prodlužuje i nadále.

Více

Soutěž s Coolcredit.cz - průběžné výsledky

Přinášíme vám průběžné výsledky soutěže s Coolcredit.cz. Podívejte se, jak si stojíte oproti konkurenci!

Více