Rychlovka - 2. soutěž o iPhone + vyhlášení

05.01.2018

Ukažte svou sílu a vyhrajte iPhone 6s!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 5. do 11. ledna 2018 a zúčastnit se mohou všichni naši affiliate partneři. Na konci soutěže vyhlásíme nejlepšího z vás. 

Do soutěže jsou zapsáni všichni partneři generující jakýkoliv obrat. Cílem je dosáhnout nejvyššího počtu finančních leadů v období konání soutěže. 

VÝHRA - iPhone 6s, Space Gray 32GB

 

Hodně štěstí a ať vyhraje ten nejlepší!

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel: Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 032 729 74, se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00 tímto vyhlašuje v termínu od 5.  do 11. ledna 2018 soutěž o výše uvedenou věcnou cenu.

Účastníky soutěže jsou osoby, které splní tyto podmínky:

a) jsou registrovaní partneři v affiliate síti eSpoluprace.cz

b) v období od 5.  do 11. ledna 2018 budou aktivně propagovat kampaně zařazené v affiliate síti eSpolupráce.cz

Ze shora uvedených účastníků soutěže bude vybrán ten, jehož dosažený počet finančních leadů bude nejvyšší, přičemž tento partner obdrží shora uvedenou výhru. V případě, že stejného výsledku dosáhne více partnerů bude výhra připsána partnerovi s největším obratem dosaženým v tomto období. Finančním leadem se rozumí odeslaná žádost o půjčku do některé z našich kampaní, a s tím spojené vytvoření leadu v rozhraní eSpolupráce. Lead dodaný do Chytré půjčky CPA, rozeslaný do více společností, je počítán jako jeden kus. Nejsou počítány leady duplicitní a podvodného rázu.

Vyhodnocení soutěže proběhne 9. února 2018 v sídle společnosti Elephant Orchestra, s.r.o.

Prosím, dbejte na na řádně vyplněnou registraci v eSpolupráci. Prostřednictvím emailu budeme kontaktovat vítěze za účelem dojednání vyzvednutí výhry. Nejsme povinni zjišťovat žádné další kontakty, než které vyplníte ani ověřovat správnost vyplněných kontaktů. Vítěz bude pod svým ID zveřejněn na internetových stránkách www.espoluprace.cz. Pokud se dotyčný o výhru nepřihlásí do 9. dubna 2018, bude peněžitá částka z prodeje ceny věnována Údolí slonů v pražské zoologické zahradě.

***A MÁME TU VÝHERCE - GRATULUJEME AFFIL ID 16698 A POSÍLÁME ZÁSILKU :)***