Soutěž pro partnery v kampani Cofidis

17.09.2018

Staňte se naším nejlepším affiliate partnerem v kampani Cofidis a vyhrajte zajímavé ceny. Po dobu soutěže je navíc provize navýšena na 3,5 % z půjčky!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 17. září do 30. listopadu roku 2018 a zúčastnit se mohou všichni naši affiliate partneři. Na konci soutěže vyhlásíme tři nejlepší. Soutěžící, který se umístí na prvním až třetím místě získává lákavé ceny.

Do soutěže jsou zapsáni všichni partneři aktivně propagující kampaň Cofidis. Cílem soutěže je zajistit největší počet půjček v období konání soutěže. Hlavní cenu může získat jen ten nejlepší, ovšem vyhrát mohou i ostatní:

 

VÝHRY

1. místo – iPad mini 4 s Retina displejem 32GB WiFi

2. místo – Bluetooth reproduktor JBL Tuner black

3. místo – Parfém PACO RABANNE 1 Million EdT 100 ml

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel: Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 032 729 74, se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00 tímto vyhlašuje v termínu od 17. září 2018 do 30. listopadu 2018 soutěž o věcné ceny, kterými jsou: 1x iPad mini 4 s Retina displejem 32GB WiFi pro 1. místo, Bluetooth reproduktor JBL Tuner black pro 2. místo a Parfém PACO RABANNE 1 Million EdT 100 ml pro 3. místo.


Účastníky soutěže jsou osoby, které splní tyto podmínky:

a) jsou registrovaní partneři v affiliate síti eSpoluprace.cz

b) v období od 17. září 2018 do 30. listopadu 2018 budou aktivně propagovat kampan Půjčka Cofidis zařazenou v affiliate síťi eSpolupráce.cz

c) Účastníci soutěže se zavazují postupovat tak, aby účast v soutěži nevedla k porušování právních předpisů, zejména v oblasti jednání se spotřebitelem.

Ze shora uvedených účastníků soutěže budou vybráni tři partneři, jejichž dosažený počet půjček bude v uvedeném období nejvyšší, přičemž každý partner obdrží podle výsledku jednu ze shora uvedených výher. V případě, že stejného výsledku )dosáhne více partnerů bude výhra připsána partnerovi s vyšší celkovou hodnotou (objemem) půjček.


Vyhodnocení soutěže proběhne 20. prosince 2018 v sídle společnosti Elephant Orchestra, s.r.o.

Prosím, dbejte na to, abyste měli řádně vyplněný email. Prostřednictvím emailu budeme kontaktovat vítěze za účelem dojednání vyzvednutí výhry. Nejsme povinni zjišťovat žádné další kontakty, než které vyplníte ani ověřovat správnost vyplněných kontaktů. Vítězové dále budou pod svým ID zveřejněni na internetových stránkách www.espoluprace.cz. Pokud se vítěz o výhru nepřihlásí do 20. března 2019, bude výhra použita v dalších soutěžích s touto kampaní.