Soutěž pro partnery v kampani Equa bank

01.07.2018

Staňte se naším nejlepším affiliate partnerem v kampani Equa bank a vyhrajte zajímavé ceny!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 1. července do 30. září roku 2018 (prodlouženo) a zúčastnit se mohou všichni naši affiliate partneři. Na konci soutěže vyhlásíme čtyři nejlepší. Soutěžící, který se umístí na prvním až čtvrtém místě získává lákavé ceny.

Do soutěže jsou zapsáni všichni partneři aktivně propagující kampaň Equa bank. Cílem hry je zajistit nejlepší poměr objemu a počtu půjček v období konání soutěže. Hlavní cenu může získat jen ten nejlepší, ovšem vyhrát mohou i ostatní:

 

VÝHRY

1. místo – dárkový poukaz Alza.cz v hodnotě 5000 Kč

2. místo – tablet Lenovo TAB3

3. místo – bluetooth reproduktor

4. místo - E-lufťák (nafukovací vak)

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel: Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 032 729 74, se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00 tímto vyhlašuje v termínu od 1. července 2018 do 30. září 2018 soutěž o věcné ceny, kterými jsou: 1x dárkový poukaz Alza.cz v hondotě 5000 Kč pro 1. místo, tablet Lenovo TAB3 pro 2. místo, bluetooth reproduktor pro 3. místo a E-lufťák (nafukovací vak) pro 4. místo.


Účastníky soutěže jsou osoby, které splní tyto podmínky:

a) jsou registrovaní partneři v affiliate síti eSpoluprace.cz

b) v období od 1. července 2018 do 30. září 2018 budou aktivně propagovat kampan Půjčka Equa bank zařazenou v affiliate síťi eSpolupráce.cz

c) Účastníci soutěže se zavazují postupovat tak, aby účast v soutěži nevedla k porušování právních předpisů, zejména v oblasti jednání se spotřebitelem.

Ze shora uvedených účastníků soutěže budou vybráni čtyři partneři, jejichž dosažený poměr objemu a počtu půjček bude v daném období nejvyšší, přičemž každý partner obdrží podle výsledku jednu ze shora uvedených výher. V případě, že stejného výsledku dosáhne více partnerů bude výhra připsána partnerovi s největším počtem konverzí v tomto období.

Vyhodnocení soutěže proběhne 19. října 2018 v sídle společnosti Elephant Orchestra, s.r.o.

Prosím, dbejte na to, abyste měli řádně vyplněný email. Prostřednictvím emailu budeme kontaktovat vítěze za účelem dojednání vyzvednutí výhry. Nejsme povinni zjišťovat žádné další kontakty, než které vyplníte ani ověřovat správnost vyplněných kontaktů. Vítězové dále budou pod svým ID zveřejněni na internetových stránkách www.espoluprace.cz. Pokud se vítěz o výhru nepřihlásí do 20. prosince 2018, bude výhra použita v dalších soutěžích s touto kampaní.